TRENING

Vi har fellestreninger hver søndag fra 0930 – 16/1700, med mindre det blir mer enn -10 grader (da blir det for kaldt for hundene å ligge i bilen over lengre tid).

Her legger vi opp til forskjellig type trening og erfaringsnivå i forhold til den enkelte fører og hund. Når det er snø blir det mest indutstrisøk, mens ellers er vi mye i skog – for da kan ikke hundene gå etter sporene i snøen.

Vi har ett par uker fri rundt jul og i fellesferien. Det er selvfølgelig mulig å ta seg fri en søndag, men for å oppnå godkjenningskravene er kontinuerlig trening viktig.

En vanlig treningsdag ser normalt slik ut:

  • Oppmøte og gjennomgang, hvor vi fordeler oss i grupper med 3-5 hundeførere.
  • Vi trener en og en hund med fører, mens resterende hunder venter i sin bil. De som ikke trener sin hund er figurant; en “forsvunnet” person som hunden skal finne. Det er derfor viktig at alle som er med på trening er der fulle dager, for at alle hunder og førere får lik mengde trening.
  • En runde på hver hund med fører.
  • Lunsj
  • En ny runde på hver hund med fører.

Det er lurt å føre en treningsdagbok, slik at du kan følge med på prosessen din.