GPS, RADIO & NØDNETT

GPS

NRO anbefaler GPS’er fra Garmin GPSMAP 62Garmin Montana og Garmin Astro, hundepeiler mini passer inn i våre dekken.

Hvordan finne det mystiske GPS punktet, på Garmin Oregon 650 og 600.
Det er flere mulige fremgangsmåter, men jeg synes denne er den enkleste og mest nøyaktige. Fremgangsmåten på andre GPSer av nyere type er ikke helt lik, men ikke veldig forskjellig.

Gitte punkter:
A: 32V 0619165-6660916
B: 32V 0619177-6661381
C: 32V 0619546-6661243
D: ?

Punkt
 1. Lagre de gitte punktene i GPS som veipunkter.
 2. Sett GPS i demomoudus -> Oppsett, System, Satelittsystem: Demomodus.
 3. Gå inn på menyvalg: Hvor skal du?(Ser ut som et forstørrelsesglass), Veipunkter og velg punkt B. Vi skal nå finne lengde og kurs på linje B-C og B-A. Trykk kjør, og velg flytt til posisjon. Markør skal nå være på punkt B i kartet. Gå ut av kart og inn på veipunktstyrer. Listen viser da avstand og kurs mellom B og de andre punktene.
 4. B-C: 393m, 110°, B-A: 465m, 181°
 5. En finner punkt D ved å bruke linje B-C fra A, og linje B-A fra C.
 6. Vi tar linje B-C først. Man velgder da punkt A i veipunktstyrer. Trykker så på menyvalget, og projiser veipunkt. En legger så inn grader, velger meter og legger inn lengde på linje B-C. Velg lagre og rediger og kall punktet D1
 7. En gjentar dette for punkt C og linje B-A. Man kaller dette punktet D2.
 8. Gå så inn i veipunktstyrer og velg punkt D1 og D2 og skriv ned kartreferanse.
 9. D1: 0619534-6660777, D2: 0619533-6660778.
  Husk å ta GPS ut av demomodus!

RADIO

Til treningsbruk anbefaler NRO følgende radiomodeller:

Anbefales: Motorola XT460 

Kan benyttes: Motorola TLKR-T80 Extreme 

Det finnes en rekke PMR radioer på det norske marked, men mange er ikke egnet for vårt bruk!

Under aksjoner benytter vi Nødnett radioer. 

NØDNETT

Den 16. mars 2016 gikk NRO “live” på Nødnett. Alle NRO sine hundeførere er godkjente Nødnettsbrukere, og NRO har fått utdannet to lokale instruktører. Brukerkurset ble hold over to kvelder, av våre lokale instruktører.

Nødnett er et avlyttingssikret samband, som gjør at vi kan samvirke lettere og bedre med politi, helse og andre frivillige redningsorganisasjoner.

Du kan lese mer om nødnett på Direktoratet for Sivilt Beredskap (DSB) sine nettsider: www.DSB.no