MARIANNE & KONRAD

Hund: Konrad, født…
Rase: Jaktlabrador
Hundefører: Marianne

Marianne har allerede en A-godkjent hund, Archie, og er også en av NROs dommere og instruktører.