MARIANNE & KONRAD

Hund: Konrad, født…
Rase: Jaktlabrador
Hundefører: Marianne

Marianne har tidligere hatt to A-godkjente hunder Archie og Astro og er også en av NROs dommere og instruktører.