NRO & VÅRT ARBEID

_______________________________________________________________

NRO – Norsk Redningshund-Organisasjon ble grunnlagt i februar 1999.
Organisasjonens oppgave er å utdanne hunder og førere til redningstjenesten.

NRO utdanner redningshunder og hundeførere for:
Søk etter savnede i skog og mark.
Søk etter person-spesifikt spor i skog og mark.
Søk i ruiner og sammenraste bygninger.
Søk i og rundt vann, fra båt eller land.

Opptak av nye elever skjer vanligvis på grunnkurs som vi arrangerer hver høst. Alle elever som kommer til oss i tiden mellom kursene må delta på neste kurs som er første byggestein i en treårig utdannelse. Vi har kontinuerlige øvelser, minst en gang i uken hele året. Vi samarbeider med likesinnede organisasjoner og bestreber hele tiden på å bli hundefaglig bedre.

Våre hundeførere må møte jevnlig på våre helge-treninger, være glad i friluftsliv kombinert med meningsfylt humanitært arbeid og ha evnen til å mestre fysiske og psykiske belastninger under en leteaksjon. De hundene vi satser på må ha utpreget livsglede, arbeidslyst og gode sosiale egenskaper overfor mennesker og andre hunder. Den hundetypen som liker seg best i sofakroken eller er aggressiv ovenfor andre hunder er mindre egnet til vårt bruk.

Våre hunder trenes ikke på søk etter andre hunder, katter eller andre dyr.  Vi kan derimot formidle informasjon om grupper som spesialiserer seg på dette.

Vi rykker ut når politiet utkaller oss, men vi kan rykke ut på forespørsel fra privatpersoner hvis en person er savnet.

NRH og NRO
NRH ( = Norske Redningshunder)  
NRO ( = Norsk Redningshund Organisasjon) 

Både NRH og NRO stammer begge fra FNL. På begynnelsen av 90 tallet bestemte FNL ( = Foreningen Norske Lavinehunder) at det var på tide med et navnskifte da majoriteten av våre oppdrag ikke var lavine-relaterte. Det var på denne tiden at samlebegrepet “Redningshund” ble etablert i dagligtale, tidligere snakket vi enten om lavinehunder eller ettersøkingshunder.

Alle aktive medlemmer ble spurt om å foreslå et nytt navn på foreningen. Bjarne Isachsen var hundefører, dommer og instruktør i FNL på den tiden, og sendte inn navnforslag til hans DIO som var Romerike. Forslag var “Norske Redningshunder” med følgende begrunnelse: 
Navnet bør være så kort og enkelt som mulig og kun reflektere to ting, vår nasjonalitet og vår profesjon, uten ord som forening eller organisasjon.

I februar 1999 gikk Bjarne Isachsen ut fra NRH, og startet NRO pga ønske om et godkjennings-program som siktet mer mot praktisk ettersøking og er internasjonalt rettet. Han valgte da navnet NRO ved å benyttet samme logikken som tidligere: nasjonalitet, profesjon, men la til “organisasjon” på slutten for å få en tydelig forskjell.

Nedenfor ser du noen disipliner som alle våre A hunder må bestå og som NRH ikke krever:

  • ID spor med oppsøk fra bil. 
  • Veisøk, avsøk av en 1,2 km strekning på en side av en vei/sti i høyt tempo.
  • Avstandsdirigering av hunden som en appell øvelse
  • Sosialiserings test for å luke ut hunde aggressive individer.
  • Obligatorisk melding på barn.
  • Strandsøk med svømmende hund og melding på figurant ute i vannet. 
  • Melding på dukke med liklukt.
  • Vi bruker mindre tid på runderings-trening og mere tid på teigsøk-trening.

NRO er frivillige og blir finansiert av “Justis og beredskaps departementet” på lik linje med NRH.