NRO & VÅRT ARBEID

Norsk Redningshund Organisasjon ble grunnlagt februar 1999. NRO utdanner redningshunder og hundeførere for søk etter savnede i skog og mark og urbane områder, i følgende disipliner;

E-søk – ettersøkning/overværssøk

ID-søk – søk etter personspesifikt spor

Opptak av nye elever skjer vanligvis på grunnkurs som vi arrangerer hver høst. Alle elever som kommer til oss i tiden mellom kursene må delta på neste kurs som er første byggestein i en treårig utdannelse. Vi har kontinuerlige øvelser, minst en gang i uken hele året. Vi samarbeider med likesinnede organisasjoner og bestreber hele tiden på å bli hundefaglig bedre.

Våre hundeførere må møte jevnlig på våre helgetreninger, være glad i friluftsliv kombinert med meningsfylt humanitært arbeid og ha evnen til å mestre fysiske og psykiske belastninger under en leteaksjon. De hundene vi satser på må ha utpreget arbeidslyst og gode sosiale egenskaper overfor mennesker og andre hunder.

Norsk Redningshund Organisasjon er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Organisasjonens oppgave er å utdanne hunder og førere til redningstjenesten. NRO har om lag 20 aktive medlemmer, hvorav 8 godkjente ekvipasjer, som står klare til å rykke ut på leteaksjon. NRO blir utkalt til om lag 50 aksjoner årlig, i områder vi dekker på Østlandet. Når en person blir meldt savnet, vanligvis av pårørende, så vil Hovedredningssentralen (HRS) og politiet (PD) vurdere behovet for mannskap. Hovedredningssentralen og politiet utkaller så NRO med flere organisasjoner for bistand i søk etter den savnede.

Litt historie; Både NRH (Norske Redningshunder) og NRO (Norsk Redningshund Organisasjon) stammer begge fra FNL (Foreningen Norske Lavinehunder). På begynnelsen av 90 tallet bestemte FNL at det var på tide med et navneskifte da majoriteten av våre oppdrag ikke var lavine-relaterte. Det var på denne tiden at samlebegrepet “Redningshund” ble etablert i dagligtale, tidligere snakket vi enten om lavinehunder eller ettersøkningshunder.

I februar 1999 gikk Bjarne Isachsen ut fra NRH, og startet NRO på grunn av et ønsket om et godkjennings program som siktet mer mot aksjonsrettet ettersøkning.