KART, KOMPASS & KOORDINATER

UTM koordinater

For å bli redningshundfører må du lære deg å bruke og forstå UTM kartreferanser. (UTM koordinater)

Ved hjelp av kartreferanser kan du finne koordinatene til et punkt på kartet, eller omvendt, finne et punkt på kartet ved hjelp av koordinatene.

Norgeskart

 • For å få en rask innsikt i hva kartreferanser er kan du begynne med å bruke Kart i Skolen, Google på Kart i skolen. Dette anbefales kun som en startløsning.
 • Nederst til venstre på kartet vil du se at tallene forandrer seg ettersom du beveger musepekeren.
 • Du kan velge mellom 5 forskjellige måter å oppgi koordinater. Lengde og breddegrader er den klassiske metoden og den brukes i de fleste bilnavigatorer, det gjør også Desimalgrader. Husk i disse to angis norlige verdier før de øst/vestlige verdiene. I redningstjenesten bruker vi UTM. Husk her det omvendt, her skrives øst/ vest verdiene først og Norlig til slutt.
 • I vår del av landet bruker vi UTM 32. Still inn dette og før musepekeren over kartet til du finner de verdiene du søker.
 • Fører du musepekeren til høyre stiger verdiene og fører du den oppover stiger verdiene. (Her i Norge)
 • Når du skal skrive en fullstendig kartreferanse på bakgrunn av de 4 + 4 tallene du får oppgitt på SMSen skriver du 06 fulgt av de 4 første tallene du får oppgitt i SMSen og tilslutt skriver du null så det blir 7 tall totalt.
 • Deretter skriver du 66 fulgt av de 4 siste tallene du får oppgitt og legger til en Null på slutten så det blir 7 tall totalt.

En fullstendig UTM kartreferanse kan se slik ut: 32V 0612340- 6612340.

Kartreferanser

Start med å lese denne og de andre anvisningene om emnet.
Kjøp deretter kartene Kongsvinger og Oslo Nordmark i Norges-serien. Dette er topokart i 1:50 000.
Det er to rutenett varianter i bruk i Norge i dag. Lengde/breddegrad (long/lat) som brukes som standard på alle bilnavigatorer og UTM rutenettet som brukes av politi, militæret og redningstjenesten. Vi bruker UTM.
En komplett UTM kartreferanse som kan beskrive et hvert punkt på jorden består av 2 siffer fulgt av en bokstav fulgt av 2 x 7 siffer. Dette beskriver punktet med 1 meters nøyaktighet. Ved aksjoner bruker vi komplett referanse, på trening derimot, bruker vi forenklet referanse da det er et poeng i seg selv å beherske dette.

En komplett referanse skrives slik: 32V-0634567-6634567.

På 1: 50 000 (M711) kartene er hver kilometer-rute anvist med en horisontal og en vertikal tallrekke som følger rutenettet. Sifrene er både angitt i kanten av kartet og med horisontale og vertikale tallrekker inne på kartet.

Du angir kilometer-ruta (1000 meter nøyaktighet) ved først å skrive de to første siffer i den horisontale tallrekka (lengdegrad) og deretter de to første siffer i vertikal tallrekke (breddegrad) Du får da 2 x 2 siffer som beskriver kilometer ruta.

Eksempel på forenklet referanse: 12-12, dette angir kilometer ruta.
Eksempel på forenklet referanse: 123-123, dette angir 100 meter ruta.
Eksempel på forenklet referanse: 1234-1234, dette angir 10 meter ruta og er det vi vanligvis bruker på trening.

Ved bruk av denne forenklede angivelsen er det underforstått at alle referansepunktene er innenfor en 100 km. radie. Denne måten å angi på blir også brukt i SMS meldingene som anviser treningssteder.

Når du som beskrevet ovenfor har funnet de to første tallene i lengde og breddegrad for kilometer-ruta, bruker du linjalen på kompasset og deler ruta i 10 tenkte like store deler fra 0 til 9. Husk den første imaginære 100 meter ruta har siffer 0 og den siste har siffer 9. En av disse imaginære delene er to millimeter på kartet, i terrenget tilsvarer dette 100 meter. Dersom ditt punkt er 9 millimeter inne på horisontal rute 33 blir de tre første sifrene 334. Dersom ditt punkt er 1 millimeter inne på horisontal rute 33 blir de tre første sifrene 330.

Deretter finner du den vertikale referansen (breddegraden) på samme måte.

Du får da en referanse som kan se slik ut: 334-123.

Kartreferanser i UTM rutenettet beskrives ALLTID først med horisontal posisjonen (lengdegrad/ Østlig) og deretter vertikal posisjon (breddegrad/ Norlig)

Huskeregelen er: Inn døra og deretter opp trappa. Husk sann nord på et kart (over hele verden) er alltid opp. Husk også at på din bilnavigator som bruker lengde/breddegrad (long/lat) angis alltid breddegrad før lengdegrad, altså omvendt av UTM. Med NROs kartsjablon kan du ved hjelp av lupe ta ut en posisjon med en nøyaktighet ned mot 20 meter fra et 1:50 000 kart! Med GPS kan du oppnå en nøyaktighet på 5 meter eller mindre. Full referanse vil se slik ut: 32V 0645678–6667890. HUSK: Når vi leser fra en GPS og resultatet skal noteres i forenklet form, må det siste tallet forhøyes hvis det etterfølgende tallet er 5 eller mer.

Kjøp GPS

Når du behersker denne teknikken er det på tide å kjøpe GPS. Snakk først med oss før du går ut og kjøper GPS. Alle GPSene må settes opp med posisjonsformat UTM-UPS, kartdatum WGS 84. og kartsfæriode WGS 84.

UTM-REFERANSESYSTEMET
(UTM – RUTETILVISNINGER)

UTM(Universal Transverse Mercator)-referansesystemet er et internasjonalt system for uttak av kartreferanser. Et slik referansesystem er til stor hjelp når vi ønsker å meddele en posisjon i terrenget (og på kartet) til andre. Sett at du er med i en patrulje for å lete etter en savnet person inne på fjellet. Dere finner den savnede skadet, og finner det nødvendig å tilkalle legehelikopter. I stedet for å forsøke å forklare helikopterpiloten hvor du befinner deg sender du bare en kartreferanse over radioen. Helikopterpiloten vil da plotte kartreferansen inn på sitt kart og greit finne frem til stedet hvor du befinner deg.

Ved UTM-referansesystemet brukes et rutenett som er trykt bl.a på alle M711-kart og andre kart utgitt av Statens kartverk. Dette rutenettet er også ofte antydet i margen på o-kart. Man bruker kartet til å finne kartreferansen til et punkt og man bruker kartreferansen til å finne punktets plassering på kartet.

Fakta om UTM-sytemet:

 • UTM-systemet deler hele jordoverflaten øst-vest inn i 60 soner som er 6 lengdegrader brede. Disse er nummerert fra 1 til 60.
 • Videre er jordoverflaten delt inn i 20 belter nord-syd. Disse har en utstrekning på 8 breddegrader og er gitt bokstavene C – X. Unntatt er bokstavene I og O.
 • Jordoverflaten er altså delt inn i 1200 (60 x 20) sonebelter. Sonebeltet 32V dekker det meste av SørNorge. Betegnelsen 32V betyr altså sone 32 og belte V.
 • Videre er jordoverflaten delt inn i ruter på 100 x 100 km. Hver av disse betegnes med to bokstaver. Eksempel er ruten LL som dekker Sør-Rogaland.
UTM-sonebelter, sonebelte 32V er skravert

På kart utgitt av Statens kartverk finner vi en boks som blant annet viser hvilke 100 x 100 km ruter som kommer inn på kartet. I tillegg er det et 1 x 1 km rutenett som dekker hele kartbildet og som er til hjelp for oss når vi skal
finne kartreferansen innenfor 100 km ruta. Karthenvisninger i UTM-systemet er mest hensiktsmessig i forbindelse med landopperasjoner, på sjøen og i lufta brukes lengdegrader og minutter for posisjonsangivelse.

100 km ruter innen sonebelte 32V, rute KL og LL er skravert

NORSK AERO KLUBBS FLYTJENESTE

Den beste beskrivelsen vi har funnet er skrevet av Norsk Aero Klubbs Flytjeneste:

Norsk Aero Klubb og Norges Luftsportforbund er sammenslått til
ett forbund under navnet Norges Luftsportforbund. 
Forbundets nye web-sider: www.nlf.no

Kilde: Norsk Aero Klubb. Hentet fra NAKs Flytjenestes håndbok. Oppdatert 2002-03-26 av Ole Jørgen Kjellmark. Hentet 01.mars 2021 fra https://docplayer.me/67869357-Kart-og-utm-kartreferanser.html

FORSVARETS – TRYGG MARSJVEI OG NAVIGASJON

For mer utfyllende og detaljert beskrivelse kan man lese:

Kilde: Forsvaret. UD 6-81Veiledning i vintertjeneste. Hefte 5 – Trygg marsjvei og navigasjon. Oppdatert 2013-02-25. Hentet 01.mars 2021 fra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/939dbf9897270fafbeeb61c6064f3966b772e5b6.pdf