BILDEGALLERI, FRA TRENINGER

Flott treningsdag der hundene i tillegg til simulerte ruinsøk med halsmelding (bjeffing som påvis når de har funnet noen), – også fikk prøvd seg på utfordringer de ikke er så vant med.

For en redningshund er det viktig at den tør å bevege og ta seg frem på områder som er vanskelige.

Derfor trener vi på at hundene for eksempel skal kunne gå gjennom en agilitytunnel eller over en stige som ligger flatt ca 40 cm over bakken.

Åtte ekvipasjer møtte fram til trening søndag 24. februar i strålende solskinn. Det er fremdeles mye snø i skogen og dette gir en flott anledning til å trene en blanding av industri- og ruinsøk. Denne gangen var vi på et helt nytt treningsområde, noe som virket både motiverende på hunder og førere. Vi delte oss i to lag hvorav det ene laget trente appell før lunsj og søk etter lunsj og omvendt.

Under appellen ble det trent på fellesdekk, dekk med forstyrrelser, avstandsdirigering, innkalling og apportering av tungapport. I tillegg ble det laget en liten hinderløype som noen av hundene fikk prøve seg på.

Under selve søket er det kun figurantens fantasi som setter begrensningene da variasjonsmulighetene er store på et område som dette. Det ble denne dagen søkt mye i lange betongrør og ingen av hundene vegret seg for å dukke inn i rørene for å få fatt på pølsebiter og leker.

I NRO er en viktig del av utdanningsplanen, ruinsøksteknikk og appell. En del av appellen er avstandsdirigering. Denne søndagen var temaene avstandsdirigering og ruinsøk, og et helgestengt industriområde med mye fin nysnø satte rammen for dagens trening med NRO.

På vinteren er det ikke veldig hensiktsmessig å trene i skogen der det er mye snø, og treninger legges derfor gjerne til steder vi kan trene ruinsøk, appell og annet som passer inn.

En viktig del av ruinsøk er teorier om vind og hvordan fert (lukt av mennesket) beveger seg i og rundt bygningsmasser og sammenraste bygninger, og hvordan vi best mulig kan effektivisere søket i forhold til kunnskaper om dette.

Hundene har ikke lest teorien, men det er de som gjør jobben, og det er interessant å se de visualisere teoriene i søket. Førerens jobb i dette er å lede hunden slik at alle områder blir avsøkt mest hensiktsmessig ut ifra teoriene, og å sørge for hundens sikkerhet samtidig som fører leser hundens signaler.
På grunn av sikkerhet for at hunden ikke skal sette seg fast i noe ved ruinsøk så er ofte hundene uten dekken og bringkobbel. I stedet benyttes aller helst “halsmelding” som betyr at hunden bjeffer mot funnet for å varsle dette.

Avstandsdirigering er en viktig del av det å kunne lede hunden dit man ønsker på avstand. Under denne treningen benyttes håndsignaler og målet er at hunden da kan ledes i ulike retninger uten bruk av kommandoer. Dette får vi senere stor nytte av ved f.eks rundering, vei, vann og e-søk.

Denne søndagen delte vi oss i to grupper der ene gruppen trente avstandsdirigering og den andre gruppen trente ruinsøk. Etter lunch byttet vi slik at alle som var med fikk en variert og nyttig dag med NRO.

I lunchen fikk vi også lagt inn opptaksprøve for Christoffer og Chiqo som bestod prøven med glans. NRO gratulerer og vi ser frem til veien videre med de på laget!

En vakker vinterdag satte rammen rundt søndagens trening. På vinteren trener vi ofte simulerte ruinsøk og hundene synes det er svært spennende å lete frem figuranter i forskjellige miljøer.