FORSTERKNING I TRENING

POSITIV OG NEGATIV FORSTERKNING

I innlæring av søksøvelsene og videre trening fram mot godkjent redningshund bruker vi kun Positiv forsterkning.

Positiv forsterkning. Hunden får godbit eller leke etter vel utført jobb. Forutsatt at hunden oppfatter dette som velbehag, er det en forsterker.

Negativ forsterkning. Hvis en hund som er dårlig i magen eter gress (operant) og blir så bedre, er gresset en forsterker. Ubehaget blir fjernet (negativt) dette vil føre til forsterkning av handlingen.

Positiv straff defineres som å tilføre et ubehag med det resultat at adferden reduseres. Forutsatt at hunden oppfatter dette som ubehag.

  • Å si “Nei” er eksempel på bruk av positiv straff, forutsatt at hunden oppfatter det som et ubehag.
  • Å viske nei er eksempel på bruk av positiv straff, forutsatt at hunden oppfatter det som et ubehag.
  • Bare det å kremte kan for enkelte hunder oppfattes som ubehag/straff.

Negativ straff defineres som å fjerne et velbehag med det resultat at adferden reduseres. Klapper vi en valp som liker kos, og den begynner å bite, kan det at vi fjerner oss resultere i at bitingen avtar.