POD KALKYLE

POD systemet i NRO POD = Probability of detection = Sannsynlighet for funn.

Total POD måles under ett e-søk med 100 figuranter eller gjenstander utlagt. (100 lar seg ikke gjøre i praksis men 10 er praktiskt gjennomførbart)

Hundefører gjennomsøker en teig med ukjent antall figuranter og oppgir antatt POD etter søket. Ved opptelling av funn, minus utlegg beregnes total POD. Ved å bruke dette systemet over tid, kan hundefører bli meget treffsikker ved beregning av sin POD.

Ved et normalt grundig søk i en skogsteig oppgir HF vanligvis ikke høyere POD enn 80 %.

Når området er begrenset og vi har meget god tid kan vi høyne dette til 90 %. Da gjerne etter to søk i samme teig.

I meget begrensede områder som feks. en holme eller en liten øy kan vi oppgi 100 % POD, men dette er unntak.

Hvis antatt POD for en teig er lavere enn 40 %, bør denne teigen normalt betraktes som ikke avsøkt.

Husk POD er tid festet! Den savnede kan vandre inn i vårt området etter at vårt søk er avsluttet.