E-SØK

Ettersøkning (E-søk) er den formen for søk som foregår på barmark. Det kan være alt fra bebyggelse til skog, mark og vann. Under utdanningen skal hunden lære å benytte sine naturlige søksevner i samarbeid med fører. Vi starter utdannelsen med vitringsøk/overværsøk, for så å fokusere videre på ulike søksøvelser som rundering, teigsøk, veisøk, spor og sporoppsøk, patruljegang, strandsøk og vannsøk fra båt. De samme øvelsene skal også øves på i mørket. Ekvipasjen (hundefører med hund), trenes i hovedsak til søk etter savnede på barmark, da det er her de fleste aksjonene foregår. Under utdanningen vil du som hundefører lære god bruk av kart, kompass og GPS, livreddende førstehjelp og radiosamband. Vi har god fokus på å ta vare på deg og hunden i trening og på aksjon.

Den vanligste formen for ettersøkning på barmark foregår i en definert teig. I tillegg har NRO følgende søksøvelser i vårt godkjenningsprogram;

Veisøk

Veisøk er et effektivt søk langs sti eller vei. Hunden søker parallelt med hundefører på ca. 20m dybde i terrenget.  Denne formen for søk er mye benyttet på aksjoner, da det viser seg at savnede ofte blir funnet nettopp her.

Vannsøk

Vannsøk foregår fra båt, hvor hund og hundefører sitter i baugen av båten. Hunden har fokus ned i vannet, for å fange opp fert fra en savnet under vann. I trening benytter vi en liten gjenstand med fert som senkes under vann. Båten krysser opp mot vinden til hunden får ferten av gjenstanden, lokaliserer og markerer.

Strandsøk

Strandsøket foregår i et rolig tempo langs land, hvor hunden har fokus på vannkant, utstikkere og brygger.

Søk etter antatt omkommet (SEAO)

Det hender NRO blir kalt ut for å søke etter savnede, hvor det antas at vedkommende er omkommet. Det er viktig for de pårørende at vi finner deres kjære. I trening benytter vi en Anne-dokke i full størrelse, som påføres en kjemisk fremstilt liklukt.