ALT MÅ TRENES PÅ

Vi starter treningen av våre hunder på figuranter som sitter eller ligger stille og som er skjult. Etter hvert som hundene behersker dette så varierer man gjerne med at figuranten ligger på rygg, står, er i høyden, liksøk osv. 
Fellesnevneren er at figuranten er helt stille og ikke beveger seg. Ut over at dette gjør det enklere for hunden i innlæringen så utøves det forsiktighet med å trene på figuranter i bevegelse fordi det hunder en aksjon er svært
mange frivillige som beveger seg rundt. Resultatet kan bli at man får en hund som melder i tide og utide på “alle”.

Våre siste aksjoner har vært etter savnede som beveger seg og som lager lyd. En kan tenke seg følgende scenario; Bærplukkere på tur som forviller seg og som når hunden kommer roper og hoier for å lokke hunden til seg. Et annet scenario er et eldre menneske, gjerne dement, med rullator. Det er ikke gitt et enhver godkjent redningshund vil melde i noen av disse situasjonen uten å ha trent på dette.

NRO er i besittelse av en rullator og Tom Kjetil Tangen tok oppdraget dement mann med rullator på strak arm. Han vandret ut i skogen og stilte seg opp med rullatoren og sto og rugget på denne. En og en hund A-godkjent hund ble satt i søk etter vanlig prosedyre og alle meldte. Enkelte av dem stusset litt over hva dette var for noe, men fant selv ut at dette var det nok best å si fra om. Også en av våre elevhunder støtte på den eldre herremannen og syntes at han var fryktelig spennende, løsbitt ble tatt fram hun meldte.

Marianne og May Britt dro “på bærtur og gikk seg bort” de satt midt i solen i en lysning og pratet mens de ventet på å bli reddet. Nok en gang ble en og en A-godkjent hund satt i søk og de meldte alle som en. Noen av dem valgte å holde et par meter avstand til disse litt “voldsomme” damene.

Virkeligheten overgår noen ganger fantasien og det å ta med seg erfaringer og situasjoner fra reelle aksjoner på våre treninger er noe vi skal gjøre oftere.