GRUNNKURS 2021

Grunnkurset vil gi deg og din hund en utfordring som dere garantert vil elske. Våre redningshunder trenes til mange forskjellige oppgaver. Den viktigste oppgaven i Norge er ettersøking etter savnede personer i skog og mark.
Kurset gir en innføring i opplæring av ettersøkingshunder. Mange hunderaser kan brukes, også blandings hunder. Det viktigste er at hunden er lærenem, har god fysikk og mye energi.

Grunnkurset er obligatorisk for alle, kurset går over 4 dager hver høst. Første dag er teoridag, denne er lagt til en lørdag. Du får informasjon om NRO og redningstjenesten i Norge og en gjennomgang av øvelsene en redningshund skal mestre. Dette vil også bli vist i praksis med våre hunder. Du får også en grundig teoriundervisning om emnet ID-spor og overværs-søk.

Teoridagen er lagt til en lørdag, dagen etter og de to påfølgende søndagene er det praktisk trening med din hund. Du og hunden får basisopplæring i vitrings-øvelser, spor og apportering. All innlæring er lagt opp etter prinsippene om operant læring med bruk av positiv forsterkning. Under disse tre praksisdagene er du en del av et treningslag som består av instruktør/veileder og 4 – 5 elever.

GRUNNKURS

Grunnkurs 1. dag (uten hund)
Redningstjenesten i Norge og internasjonalt
Organisasjonen NRO – holdninger og ansvar
Spor, teori og praktisk demo
Rundering, teori og praktisk demo
E Søk, (teigsøk) teori og praktisk demo
Veisøk, teori og praktisk demo
Avstandsdirigering av hundene, teori og praktisk demo.
Innlæring av apport, teori og praktisk demo.
Innlæring av markering, teori og praktisk demo

Grunnkurs 2., 3. og 4. dag
Praktisk trening av spor, rundering, avstandsdirigering og apportering med elevenes egne hunder.

Kursavgift og datoer 2021:
14. 15. 22. og 29. oktober 2021

Kurset starter hver dag kl. 09:30 og avsluttes ca. kl. 17:00. Lunch fra 1300 – 1400

Sted teoridag: Årnes i Nes kommune.
Sted praksisdager: Ved Gardermoen flyplass.
Kursavgiften må være innbetalt til NROs konto senest 7 dager før første kursdag til:

Norsk Redningshund Organisasjon, Trangsrudvegen 305, 2150 Årnes.
Kursavgift: 1750,-
Kontonummer: 0531.13.67309

I tillegg må du sende en e-post med følgende opplysninger til helge.solberg@paradigme.no med kopi til post@redningshund.no med overskriften «Påmelding».

Fyll ut følgende om deg selv: 

Navn:
Adresse:
Alder:
Telefon/Mobil:
E-post: 

Fyll ut følgende om hunden din:

Hundens navn:
Hundens registreringsnummer:
Rase ( blanding av raser):
Kjønn:
Fødselsdato:

Ikke anledning til grunnkurs nå?

Hvis du ikke har anledning til å delta på vårt grunnkurs til høsten, kan du kontakte oss for å høre om det er ledig plass på våre helgetreninger.
Da kan du trene med oss i mellomtiden, og ta grunnkurset neste høst.