VEIEN TIL GODKJENT REDNINGSHUND & FØRER

Opptak av nye medlemmer til NRO skjer vanligvis på grunnkurs som vi arrangerer hver høst. Alle nye medlemmer som kommer til oss i tida mellom kursene, må delta på neste kurs for å kunne fortsette utdanningen.

Kursene er de første byggesteinene i den mangeårige praktiske delen av utdanningen. Videre kurs av ulike typer er deretter nødvendig for å kunne gi den enkelte hundefører dypere innsikt i bruk av hund som søkeressurs.

Hundeføreren skal også kunne gi råd om bruk av denne ressursen under aksjoner. Våre hundeførere skal holde et høyt kompetansenivå i bl.a. bruk av kart, kompass og GPS, livreddende førstehjelp, helikoptertransport, radiosamband, sikkerhet, rapporteringsprosedyrer, beredskap og hundeteknisk operativ ledelse.

Ting å huske på

Utdanningen er ikke en konkurranse!
Alle hunder lærer og utvikler seg i forskjellig tempo, man må derfor trene etter egens hund personlighet, interesse og fokus. Det som funker for en hund, fungerer kanskje ikke for en annen – alle har sin vei og sitt opplegg/progresjon.

Ikke ha dårlig tid!
Den raskeste måten å få godkjent hund og å oppnå sine mål er å ta det sakte, ikke forhast treningen. Da kan man ende opp med at alt går i krøll, og man må starte helt fra bunn av igjen. Ikke trekk ut oppmerksomhetsspennet til hunden for lang.

Før treningslogg!
På den måten har du kontroll over hva som har skjedd når, og får en fin oversikt over egen fremdrift. Man får også en oversikt over evt problemer, når det startet og det blir enklere å finne en løsning på dette.

Utdanning koster penger!
Selv om utdanningen er frivillig, og man kun betaler en liten årskontigent for å utdanne sin hund, så vil alle bekker små bli en elv. Det koster en del penger å utdanne en hund til redningshund, opp mot 200 000,-. Det er mye utstyr som må til, i tillegg til mye tid – men man kan vel ikke sammenligne dette med det å redd liv lengre frem i løypa?

Stol på hunden din!
Som oftest så har den rett