VEIEN TIL GODKJENT REDNINGSHUND & FØRER

Opptak av nye medlemmer til NRO skjer vanligvis på grunnkurs som vi arrangerer høst og vår. Alle nye medlemmer som kommer til oss i tida mellom kursene, må delta på neste kurs for å kunne fortsette utdanningen.

Kursene er de første byggesteinene i den mangeårige praktiske delen av utdanningen. Videre kurs av ulike typer er deretter nødvendig for å kunne gi den enkelte hundefører dypere innsikt i bruk av hund som søkeressurs.

Hundeføreren skal også kunne gi råd om bruk av denne ressursen under aksjoner. Våre hundeførere skal holde et høyt kompetansenivå i bl.a. bruk av kart, kompass og GPS, livreddende førstehjelp, helikoptertransport, radiosamband, sikkerhet, rapporteringsprosedyrer, beredskap og hundeteknisk operativ ledelse.

Søk i vann