GRUNNKURS 2015

Årets grunnkurs er vel gjennomført med flotte høstdager som ramme for alle kursdagene. Også i år hadde vi gleden av å bli kjent med mange ulike raser; Alt fra retrievere og til blodhunder, de to sistnevnte er kommende sporhunder.

Gjennom kurset har hunder og førere jobbet med apportering, vitring/rundering og spor. Hunder som aldri hadde apportert tidligere fikk vist på siste kursdag at det å apportere er noen man lærer fort med positive metoder. Vitring og rundering er nok for mange av hundene den aller morsomste øvelsen, om ikke det å gå spor er enda morsommere.

Vi i NRO har hatt mye moro disse 4 dagene og vi håper å se mange av dere igjen om ikke alle som hundeførere hos NRO, men kanskje i brukshundmiljøet eller andre sammenhenger.