HVA ER EN ETTERSØKNINGSHUND?

Ettersøkning er den mest omfattende utdannelsen og innbefatter deler fra alle spesialgrenene.

Ettersøkning er den formen for søk som foregår på barmark, dette kan være alt fra bebyggelse til søk i skog og mark. Ekvipasjen, fører med hund, trenes i hovedsak til søk etter savnede i skog og mark, da det er her de fleste aksjonene foregår. Og man må være forberedt på at man skal klare dette også i mørket.

Under utdanningen skal hunden lære å benytte sin naturlige søksevner, som i hovedsak er nesen, i samarbeid med fører. Foruten ordinært teigsøk/E-søk må ekvipasjene avlegge prøver i ID-søk, søk etter barn, vannsøk, liksøk, sporoppsøk, patruljegang, rundering og avsøk av terrenget rundt en vei eller sti i høy hastighet. (veisøk)

Gjennom utdanningen må du som fører lære å ta vare på seg selv og hunden i all slags vær og føre. Våre hundeførere skal holde et høyt kompetansenivå i bl.a. bruk av kart, kompass og GPS, livreddende førstehjelp, helikoptertransport, radiosamband, sikkerhet, rapporteringsprosedyrer, beredskap og hundeteknisk operativ ledelse. Samt bestå prøve i orientering med kart og kompass, uten GPS.

Etter A-godkjent ettersøkshund kan man ta videre utdanning i :

Liksøk

Ekvipasjen trenes til å lokalisere døde og/eller kroppsdeler. Dette er en viktig del av utdanningen, da man kan komme i situasjoner hvor man ikke har håp om å finne savnet person igjen levende.

Liklukt er den lukten som oppstår i menneskekroppen som følge av biokjemiske prosesser i forbindelse med døden. Ved en brå og uventet død, for eksempel et drap, starter denne forråtnelsesprosessen umiddelbart etter døden. Forskning viser at liklukten utvikles allerede 20 minutter etter at døden inntreffer. Forråtnelsesprosessen kan imidlertid starte tidligere. Dette for eksempel ved forgiftning eller hos en kreftpasient på dødsleiet. Forråtnelsesprosessen går gjennom fem stadier.11 Hundene trenes opp til å søke etter liklukt fra alle disse stadiene. Hundene kan derfor gjenkjenne liklukt fra både mennesker som nylig har avgått ved døden og rester av døde mennesker som for eksempel bein, brente knokler og organisk materiale. Dette både på land og i vann.

Liklukten er ikke individuell. Dette innebærer at alle lik har den samme liklukten.

Vannsøk

Her får fører videre teoretisk og praktisk opplæring i vann og strandsøk, og ekvipasjene blir videre opplært til å søke etter døde og/eller kroppsdeler i vann, elver, demninger og tjern. Under trening/utdanning blir det brukt dukker med liklukt og dykkere i vannet.

I NRO har vi tre typer vannsøk:
Type 1: Strandsøk – Søket foregår  fra land mot under og over-vanns objekt i strandsonen
Type 2: Søk fra båt – Søket foregår med båt og mot objekt som ligger under vann
Type 3: Søk fra båt – Søket foregår med båt, men søket er da konsentrert mot mot objekt på land feks mot holmer og skjær og i strandsonen.

I NRO er strandsøk et krav for å bli endelig A-godkjent.

USAR

Urban Search and Rescue (USAR)
Videre utdanning av redningshund og fører, men økende vansklighetsgrad.